Formålet med Rønne Theaters Venneforening


Rønne Theater er Danmarks ældste fungerende teaterhus. Siden grundlæggelsen i 1823 har stedet fungeret som Bornholms og alle bornholmeres teater. Dermed har teatret en helt unik placering i dansk teaterhistorie. Også i større europæisk sammenhæng tilhører huset en lille, eksklusiv gruppe af bevaringsværdige historiske teatre. Det kan vi være stolte af.

Rønne Theater er fredet og derfor underlagt særligt restriktive regler for vedligeholdelse og fornyelse. Det er således en stor økonomisk udfordring at sikre huset for eftertiden, ikke kun som et historisk monument, men også som et levende og tidssvarende teaterhus for et stort lokalt og tilrejsende publikum.

Det er her Rønne Theaters Venneforening kommer ind i billedet som en vigtig og aktiv medspiller. Siden foreningens stiftelse i 1998 er det lykkedes gennem medlemsbidrag fra privatpersoner og virksomheder at støtte med store beløb til forskellige opgaver.

Ved den årlige generalforsamling i marts overdrages det årlige tilskud fra venneforeningen til Rønne Theaters bestyrelse. Årets donation er øremærket så Venneforeningens medlemmer kan se, hvad pengene bruges til. Det giver sikkerhed for, at midlerne ikke indgår i teatrets almindelige drift.

Gennem en periode på mere end 20 år har teaterkomplekset været igennem en omfattende og tiltrængt restaurering, og Rønne Theater er udvidet med nye tidssvarende bygninger.

Selvom rigtig meget er gennemført, er der til stadighed nye, udgiftstunge opgaver, der skal løses, hvis Rønne Theater fortsat skal bevares og moderniseres.

I 2024 går theatret i gang med endnu en stor moderniseringsopgave, nemlig en modernisering af sceneloft og gulv, skuespillergarderobe, teknikrum, isolering og ventilation. Et projekt til samlet ca. 18 mio. kr. Heraf har A.P. Møller og Hustru Chastine McKiney Møllers fond til almene formål doneret 15,7 mio. kr.. Men også lokale fonde m.v. har støttet - heriblandt Rønne Theaters Venneforening med 250.000  kr.

Også i årene fremover vil der være  behov for midler til moderniseringer i f.eks. teknik mv. til gavn for theatret og dets brugere.

Så der er derfor brug for også dit medlemsskab .

 


 

 

Print siden

Toppen af siden